Cena

Rozpätie:
OK

Hadicová prípojka

Max. sacia hĺbka

Max. teplota privádzanej vody

Pracovný tlak